www.makeporngreatagain.pro kaitlyn ashley is a lovely blonde virgin teen who.
hd sex videos aubrey addams and nikky thorn lines up their asses and fucked.
pornforbuddy.com

Isikole nesikweletu sikaR700 000

SISENGCUPHENI yokunqanyulelwa ugesi sidlelwe nempahla isikole samabanga aphezulu eMlaza, esimanaphanapha izikweletu.

Bamincile othisha nabafundi base-Okumhlophe Secondary emuva kokufika kwencwadi yesikweletu esifinyelela kuR726 106.29.

Incwadi ebhalwe ngoJulayi 9 wuphiko lukamgcinimafa kuMasipala weTheku iveza ukuthi lesi sikole sizonqanyulelwa ugesi uma ingakhokhiwe le mali.

Phezu kwalesi sikweletu lesi sikole siphinde sikwelete uR219 040.95 wenkampani ezimele esebenza ngemishini, okuthiwa yafaka amakhamera ezokuphepha ngo-2013.

Isolezwe linalo uhla lwezimpahla esezikhonjwe isikhonzi senkantolo ukuthi zizoshaqwa uma singakhokhwa lesi sikweletu.

Kulezi zimpahla kubalwa ezisehhovisini likathishanhloko nasemagunjini othisha.

Ezimpahleni ezizoshaqwa kubhalwe imishini emine yokugaya amaphepha nemibili yokuprinta, amafriji amane, amakhamera nenqwaba yezihlalo namadeski.

Incwadi esayinwe isikhonzi seNkantolo eNkulu eThekwini,iveza ukuthi kugunyazwe ngoJulayi 27 ukuthi kuhlonzwe impahla ezoshaqwa.

USihlalo wesigungu sabazali uNkk Queen Mkhonde uthe usashaqekile ngoba bebengazazi zonke lezi zikweletu.

“Ngafika esikoleni ngoLwesibili nganikezwa incwadi yesikweletu sikagesi, kukhona nomhloli. Bengivele ngisamangazwe yilena yokushaqwa kwempahla,”echaza.

Uthe ugesi awukanqanyulwa kodwa bahlezi manzonzwane ngoba abazi uzonqanyulwa nini.

Mayelana nencwadi yesikhonzi senkantolo uNkk Mkhombe uthe ngo-2013 isikole sathenga amakhamera ezokuphepha ngenxa yokuthi bekuhlasele ubugebengu.

Yize ayengakabi yilungu lesigungu, uthe bayazi ngalama khamera kodwa awasekho esikoleni. Uveze ukuthi ngonyaka odlule kwafakwa amanye kwahlelwa nendlela yokuwakhokhela.

“Kuduma ikhanda ngendlela izinkinga eziningi ngayo kulesi sikole,”kusho yena.

“Kumanje abafundi abawatholile amaripoti okusho ukuthi abakwa-matric ngeke bakwazi nokufaka izicelo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Konke lokhu kudalwa ukuthi isikole asinaye uthishanhloko.”

Uthe namuhla bazoya kubammeli benkampani abayikweletayo ukuyokhuluma ngesikweletu.

Ngenyanga edlule abazali bakulesi sikole bavala amasango befuna ukuthi uMnyango wezeMfundo ucacise ngodaba lukathishanhloko okuthiwa sekuphele unyaka isikole singenaye.

Kuthiwa kwenziwa inhlolokhono kodwa akekho oseqashiwe. UNkk Mkhombe uthe kumanje abazi ukuthi bazolethelwa nini uthishahloko omusha.

Okhulumela uMnyango uMnuz Sihle Mlotshwa uthe isifunda saseMlaza asikaze sibikelwe ukuthi kunesikole esikweletayo.Uthe bazolinda ukubikelwa isikole ukuze bakwazi ukungenelela.

NgoFebhuwari nonyaka kwanqanyulwa ugesi eMlazi Comtech High ngenxa yesikweletu sikagesi, okwaze kwabizwa umhlangano ophuthumayo ukuxazulula lolu daba.

IMeya yeTheku uNkk Zandile Gumede eyabiza umhlangano, yakuhlaba ukunqanyulwa kukagesi ezikoleni, yathi bekungewona umyalelo wayo.

Izolo isitatimende esithunyelwe uMasipala sithe ngeke uphawule ngodaba lwase-Okumhlophe ngoba luphakathi kwawo nekhasimende.

Comments are closed.

http://www.baseofporn.com
http://opoptube.com